De Rijp
Huzaar
Mijn Moeder
Trouwakte Matheus Kepers 1699
Het land van Hoogstraten
Mijn Vader
Oma Broers Vredevoort
Opa Broers
Opa en Oma Kepers van Aart
Zundert
Oudenbosch
Schutdorff
Berlicum
St. Jan 's-Hertogenbosch
Genealogie
Links
Home
Contact
Fotoboeken
Copyright 2007 Rob Kepers
Het veranderen van een eenmaal gemaakte fout bleek niet zo eenvoudig. Er moest een verzoek tot naamsverandering worden ingediend bij de rechtbank in Maastricht. Ook moest ik kunnen aantonen dat de laatste vijf generaties de familienaam Kepers was geweest. Daarna werd het verzoek met de bewijsstukken doorgeleid naar het ambtsgericht in Kleve, omdat eerst de geboorteakte van mijn vader moest worden gewijzigd. Pas daarna konden alle overige akten worden aangepast. In 1975 kreeg ik mijn gewijzigde geboorteakte en keerde ik samen met mijn broer terug in de familie. Bij dit alles heb ik veel hulp gehad van mijn neef John Kepers die bij de gemeente Heerlen werkzaam was. Door hem werden de gewenste geboorteaktes van mijn opa, overgrootvader en betovergrootvader in Oudenbosch en Oud-Gastel voor akteverbetering opgevraagd. Grappig was wel dat mijn betovergrootvader Jacobus uit Oud-Gastel toen niet de juiste bleek te zijn. Maar dat bleek pas veel later.
 
In 1988 werd het familieonderzoek verder opgepakt en heb ik, samen met mijn broer Johan, in het Rijksarchief in Den Bosch de generaties vanaf de invoering van de burgerlijke stand in kaart gebrachtLater raakten ook andere familieleden met het stamboomvirus besmet. Ik noem hier Guido Keepers uit Tiel die mij bij de oudere generaties op het juiste spoor heeft gezet. Ook van Guido's broer Antoine Keepers uit Den Haag mocht ik veel informatie ontvangen. Maar vooral Jos Kepers uit Oud-Gastel heeft veel gegevens verzameld en deze beschikbaar gesteld. Ik ben deze familieleden dan ook veel dank verschuldigd. Met de komst van het internet en de digitalisering van de kerkregisters kwamen er steeds meer mogelijkheden. Ik heb hier dankbaar gebruik van gemaakt en doe dat nog steeds met veel plezier.
Al vele jaren doe ik onderzoek naar de familie Kepers.
Het is eigenlijk allemaal begonnen doordat ik niet ben geboren met deze achternaam. Op mijn geboorteakte stond oorspronkelijk vermeld Robert Maria Gerard Keijpers, geboren te Heerlen op 10 augustus 1952. 
In mijn jeugd heb ik me daar nooit zo aan gestoord, aangezien ik wel met de naam Kepers werd aangesproken, net als mijn ouders en de overige familieleden.
Het bleek dat de fout al bij de geboorteaangifte van mijn vader was gemaakt. Mijn vader is geboren op 3 september 1906 in Kevelaer, net over de Duitse grens bij Venlo. Waarschijnlijk heeft mijn opa geprobeerd zijn eigennaam met een Duitse tongval uit te spreken, waardoor mijn vader bij de burgerlijke stand werd ingeschreven als Johannes Gerard Maria Keypers.
Doopakte Jaobus Kepers 26 jan 1803
Het gezin Kepers-van Aart foto ca 1940